Wat is compost?

Definitie : compost is het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van de compostering van selectief ingezameld organisch-biologisch materiaal.

Compost is een grondstof die bestaat uit plantaardige resten (bijvoorbeeld groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout, …) Het composteringsproces is te vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich omvormen tot de donkerbruine bosgrond. Compost is een donkerbruin tot bijna zwart kruimelig materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het is het resultaat van het composteringsproces, een natuurlijk proces dat gecontroleerd en gestuurd wordt. Het is een product met een hoog stabiel organische stofgehalte en nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten.

Compost is een bodemverbeteraar en geen meststof. Compost bevat een hoog gehalte stabiel organisch materiaal. Uit dat organisch materiaal vormt zich humus.

Waarom moet u de bodem verbeteren?

Tuinieren en landbouw beoefenen, zorgt voor het uitputten van de bodem. Door het schoonmaken van borders, weghalen van grasmaaisel en het oogsten van fruit worden steeds voedingselementen en organisch materiaal weggehaald. Om uitputting en structuurverval te voorkomen moet u de bodem van nieuw organisch materiaal voorzien. En dat doet u met een bodemverbeteraar als compost.

Compost brengt meer structuur in de bodem, de organische stof zorgt er voor dat de bodem aggregaten vormt. Kleinere bodemdeeltjes klonteren samen tot grotere gehelen die ook voor grote poriën zorgen. Die structuur in de bodem is nodig om zuurstof en water in op te slaan. Plantenwortels vinden gemakkelijker zuurstof, water en voedsel (onder de vorm van mineralen) en kunnen beter in de bodem dringen. Een stabiele structuur verhindert dat de bodemdeeltjes gemakkelijk losraken en verplaatsen. Compost helpt dus om de bodem doorlaatbaar te houden voor water én bodemerosie te voorkomen.

Voedsel voor het bodemleven - bescherming tegen ziektes

Het organisch materiaal en de humus leveren voedsel voor nuttige bodemorganismen. Het organisch materiaal in compost is van verschillende oorsprong (bladeren, grasmaaisel, takjes, fruit, …) waardoor ook verschillende bodemorganismen aangetrokken en gevoed worden. Een rijk en evenwichtig bodemleven zorgt er voor dat schadelijke organismen zoals aaltjes, of sommige ziekten niet de overhand krijgen. Compost beschermt dus de planten tegen ziektes.

bodemweb

Evenwicht in de bodem

Als een echte bodemverbeteraar brengt compost terug evenwicht in de bodem (-structuur en –leven) waardoor planten en teeltgoed in gezonde omstandigheden kunnen groeien.

En pas wanneer de bodem gezond en evenwichtig is, is het zinvol om te denken aan het toevoegen van voedingstoffen voor de planten. Meststoffen gebruiken heeft enkel zin als ook het evenwicht in de bodem hersteld wordt. Een evenwichtige bodem, voorzien van voldoende organische stof, houdt voedingsstoffen beter vast.

Je kan thuiscomposteren en/of duurzame Vlaco-compost kopen op een verkooppunt in jouw buurt