Biogas levert tien procent van alle groene stroom

Het nieuwe voortgangsrapport van Biogas-E, dat de stand van zaken weergeeft over de anaerobe vergisting in het kalenderjaar 2015, is gepubliceerd. Eind vorig jaar telde Vlaanderen 41 grote vergistingsinstallaties, met een totale vergunde verwerkingscapaciteit van 2.597.000 ton per jaar, en een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 104,82 MWe. Het aantal installaties in werking stagneert de laatste jaren. De enige niche waar wel nog groei valt waar te nemen, is de kleinschalige vergisting. Eind 2015 waren er 76 installaties, dit zijn er 12 meer dan in 2014. Kleine en grote vergisters leveren samen 10,2 procent van alle groene stroom in Vlaanderen.
Om de Belgische doelstelling inzake hernieuwbare energie te halen (13% tegen 2020), zullen alle beschikbare technologieën hun steentje moeten bijdragen. “Zon en wind hebben hun plaats in een hernieuwbare toekomst van de energievoorziening, “maar ze zijn niet in staat om de nodige netstabiliteit te creëren”, voeren Véronique De Geest en Bram De Keulenaere van Biogas-E aan. “Er zijn dus ook technieken nodig om de pieken en dalen uit te vlakken. Dankzij de continue toevoer van biomassa kan energieproductie via anaerobe vergisting doorheen het jaar stabiel gehouden worden. Daarom is de groene stroomproductie per geïnstalleerd vermogen groter dan voor weersafhankelijke technologieën zoals wind.”

 

Bron: VILT

Links