Hebben je planten last van droogte? Mulch je tuin met compost tot leven!

Met temperaturen rond de 30°C (en zelfs uitschieters tot 38°C) krijgen de planten het de komende tijd mogelijk hard te verduren. Een mulchlaag kan ze helpen deze droogteperiode door te komen.

Wat is mulchen?

Mulchen betekent: de bodem bedekken met een laag organisch materiaal. In de natuur vind je zelden een onbedekte bodem. Denk maar aan de bladerlaag in een bos.

Waarom mulchen?

Het beste voor de tuinbodem

Nergens in je tuin is het leven zo intens als in de bodem. Dat is een goede zaak voor de bodem én voor de planten die er groeien. De bodem bedekken met organisch materiaal stimuleert het bodemleven. Wormen, pissebedden, miljoenpoten en andere organismen verbeteren de bodemstructuur. En ook de bacteriën en schimmels die het mulchmateriaal afbreken, hebben een positief effect. Ze nestelen zich in de bodem en remmen de groei van de ziektekiemen die de planten aantasten af.

Goed voor de humus

De afbraakorganismen verteren de mulchlaag, waardoor het humusgehalte van de bodem toeneemt. Wormen graven diepe gangen die de waterafvoer bij hevige regen bevorderen. Zo ontstaat een vochthoudende, luchtige grond en krijgt de bodem een lekkere bosgrondgeur.

Een prima bodembescherming

De mulchlaag beschermt de bodem tegen rechtstreekse zon, uitdrogende wind en grote temperatuurverschillen.

Bescherming tijdens waterschaarste

Afhankelijk van de soort en de hoeveelheid mulchmateriaal hoef je de tuin -zelfs tijdens een langere droogteperiode- niet meer te begieten. Compost kan hier uitstekend werk verrichten.

Beter voor de plantengroei 

Het bodemleven verteert het organisch materiaal dat de bodem bedekt en zorgt ervoor dat de plantenwortels de vrijgekomen voedingsstoffen kunnen opnemen.

Minder onkruid

En ten slotte remt de mulchlaag ook de groei van onkruid af. Dat is een belangrijk aanvullend voordeel.

Waarmee mulchen?

Compost

Compost is een uitstekend mulchmateriaal. Leg een laagje van ongeveer 5 cm, liefst grove compost, in je borders en onder de bomen en struiken. De compost voedt zowel de bodem als de planten.

Via het verhogen van het humusgehalte van de bodem, verbetert de bodemstructuur en zal de bodem op termijn ook meer water kunnen vasthouden. Nog een bijkomend voordeel voor de komende zomers.

Versnipperd snoeihout is prima mulchmateriaal! Leg 5 cm tussen rozen en vaste planten, en 10 cm tussen bomen en struiken. De houtsnippers verrijken de bodem en verbeteren de bodemstructuur. Meng ze echter niet in de bodem. Daar kunnen ze de voedingsstoffen uit de bodem vastleggen en zijn deze niet langer beschikbaar voor de planten.

Bladeren: het meest ‘natuurlijke’ mulchmateriaal.

Stro en plantenresten 

Ruim in de herfst de afstervende planten niet op, maar laat ze ter plaatse verteren. Bodem en planten worden er beter van.

Ongeschikt: plastic 

Plastic en andere inerte materialen verteren niet en leveren in geen enkel opzicht een bijdrage aan het bodemleven. Na verloop van tijd scheurt het plastic en zit je met … afval. Wil je drastisch wortelonkruid te lijf gaan, bedek dan in het voorjaar de bodem met karton. Na enkele maanden zijn het karton en het onkruid verdwenen.

Wanneer mulchen?

Je kunt het hele jaar door mulchen. Het meest natuurlijke tijdstip is de herfst. In de lente heeft mulchen vooral een onkruidwerend effect. In het begin van de zomer kun je dan weer veel water besparen door te mulchen …

Een organische mulchlaag hoef je nooit te verwijderen omdat ze vanzelf verteert. Blijft er nog wat onverteerd grof of droog materiaal achter, dan verteert dat wel na afdekking met de nieuwe laag. En nu … mulchen maar!

Waar Vlaco-compost kopen?

Je kan je eigen geoogste compost gebruiken of gaan voor duurzame Vlaco-compost. Vlaco-compost koop je hier: https://www.vlaco.be/verkooppunten 

Meer weten over compost

Ontdek hier alles over compostgebruik

Links