Vlaco stuwt het thuiskringlopen vooruit met diverse acties

thuiskringlopen blijft vernieuwen

Wat thuis wordt verwerkt, moet niet worden aangeboden voor ophaling. Vlaco blijft inzetten op informeren en sensibiliseren, zodat het thuiskringlopen kwaliteitsvol gebeurt. Een overzicht van de acties.

Workshops blijven het goed doen

Vlaco zorgt door haar opleidingen van vrijwilligers en infosessies voor een belangrijke kennisoverdracht naar de burgers rond alle thema’s van thuiskringlopen. In 2019 verzorgden de Vlaco-lesgevers maar liefst 284 thematische infosessies, in samenwerking met gemeenten en intercommunales. Specifieke sessies rond thuiscomposteren met zowel theorie als een praktijkles vonden 17 keer plaats. Ook konden nieuwe kringloopkrachten een 7-delig traject volgen vooraleer ze als vrijwilliger aan de slag gingen.

Events als eerste contactpunt

Een groot aantal mensen leerde Vlaco en de kringloopthema’s voor het eerste kennen door de Vlaco-stand op grote evenementen. In het voorjaar streken we neer op de Radio 2 Tuindag in Bokijk en in het najaar hielden we drie dagen stand op de Tuindagen van Beervelde. De kringloopkrachten verspreidden op hun beurt kennis over kringlooptuinieren tijdens de acties van Kringloopweekend en tijdens de Open Tuinendagen, in samenwerking met Landelijke Gilden.

Nieuwe workshops én nieuwe lesgevers! 

Om aan de constante vraag naar infosessies te blijven voldoen, leidden we ook in 2019 14 nieuwe lesgevers op. Ook inhoudelijk bleven we ons aanpassen aan de verwachtingen. Ook nu vernieuwen we zowel op vlak van onderwerpen als de aanpak van bestaande thema’s.  Zo brachten we vier nieuwe sessies uit:  

  • Kippen en kinderen: een prachtcombinatie
  • Snoei zonder geknoei
  • Eenvoudige tips en tricks voor het redden van Keukenrestjes
  • Insecten IN het insectenhotel

Ontdek hier alles over thuiskringlopen

 

>> Terug naar het jaarverslag 2019