Wie is wie

Vlaco team

Kristel Vandenbroek

Algemeen Coördinator

Kristel Vandenbroek is algemeen coördinator en coacht het Vlaco-team. Zij is de contactpersoon voor het bestuur en stuurt de werking van Vlaco vzw binnen de biologische kringloop, zodat de ecologische en economische belangen van de sector gestimuleerd worden. Kristel is verantwoordelijk voor de uitvoering en voorbereiding van het beleid, zowel voor het thuiskringlopen als voor de professionele kringloop. Als bestuurslid van het Europese ECN houdt zij ook een vinger aan de pols van het Europese beleid. 

Elke Celen

Marketing en Communicatie

Elke Celen leidt de communicatie en marketing bij Vlaco vzw in goede banen. Zij staat in voor het coördineren en uitwerken van diverse marketingacties en brandingscampagnes, de social media kanalen, de website, het ledenblad Vlacovaria, het jaarverslag, de brochures en folders etc. Verder werkt ze samen met de leden de nieuwe marketingstrategie uit.

Kristof Van Stichelen

Team ThuisKringlopen

Kristof Van Stichelen is medewerker van het team ThuisKringlopen. Zijn takenpakket omvat o.a. opvolgen wetgeving vrijwilligerswerk, advisering van lesgevers en gidsen, ondersteuning van de kringloop- en scholenwerking, het opzetten en uitwerken van nieuwe aan de biologische kringloop gerelateerde projecten, contacten met buitenlandse tuinorganisaties en het uitwerken van communicatiemateriaal (o.a. KringloopZine) om Vlaco en het thuiskringlopen blijvend op de kaart te zetten.

Elfriede Anthonissen

Team ThuisKringlopen

Elfriede Anthonissen is medewerkster van het team ThuisKringlopen. Zij is de creatieve en organisatorische motor achter de vormingen, zowel de cursussen, opleidingen en bijscholingen voor compostmeesters en kringloopkrachten, als de vormingen voor burgers en bedrijven. Ze ondersteunt de kringloopwerkingen en is redacteur van het kwartaaltijdschrift KringloopZine. Elfriede is de drijvende kracht achter het jaarlijkse KringloopWeekend.

Gerrit Van Dale

Team ThuisKringlopen

Gerrit Van Dale is "de vader" van het thuiskringlopen. Hij is al enkele jaren niet actief.

Elke Vandaele

Team Kwaliteit en Certificiëring en Onderzoek

Elke Vandaele is verantwoordelijk voor kwaliteit en onderzoek. Ze is auditor binnen het team Kwaliteit en Certificering en voert audits uit bij composteerders, vergisters en co-verwerkers. Daarnaast volgt ze diverse onderzoeksprojecten op. Elke stuurt de proefwerking van Vlaco om de gebruiksmogelijkheden van compost en digestaatproducten te onderzoeken en te demonstreren. 

Wim Vanden Auweele

Team Kwaliteit en Certificiëring

Wim Vanden Auweele werkt bij Vlaco als ingenieur kwaliteit en certificering. Hij voert audits uit bij composteerders, vergisters en co-verwerkers. Wim onderhoudt het kwaliteitshandboek van Vlaco als certificeringsinstelling, volgt het behalen en behouden van erkenningen op en is nauw betrokken bij de Europese wetgeving en ontwikkelingen in het kader van de Dierlijke Bijproducten, de Kaderrichtlijn Afval (end of waste) en de herziening van de Meststoffenverordening.

Ingrid Vandenbroucke

Team Kwaliteit en Certificiëring

Ingrid Vandenbroucke is ingenieur kwaliteit. Ze is auditor binnen het team Kwaliteit en Certificering. Ingrid voert audits uit bij composteerders, vergisters en co-verwerkers. Ze houdt toezicht op de technische aspecten in het Algemeen Reglement en de lastenboeken, ze zorgt er mee voor dat het vereiste kwaliteitsniveau wordt gehaald. Daarnaast volgt ze zowel Vlaamse, Belgische als Europese wetgeving op, meer bepaald Vlarem, KB meststoffen, Natura2000/PAS, REACH en BREF.

Thijs Nouws

Team Kwaliteit en Certificiëring

Thijs Nouws is actief binnen het team kwaliteit en certificering als staalnemer. Hij doorkruist wekelijks gans Vlaanderen om stalen gft-compost, groencompost, oba-compost, digestaat of biologisch behandelde mest te nemen. Hij staat in voor de contacten met laboratoria, de objectieve beoordeling op basis van vastgelegde procedures en de gedegen rapportage van analyseresultaten. Thijs geeft mee inhoudelijke en concrete invulling aan de kwaliteitsopvolging.

Maxim Rooseleer

Team Kwaliteit en Certificiëring

Ook Maxim Rooseleer is actief binnen het team kwaliteit en certificering als staalnemer. Hij doorkruist wekelijks gans Vlaanderen om stalen gft-compost, groencompost, oba-compost, digestaat of biologisch behandelde mest te nemen. Hij staat in voor de contacten met laboratoria, de objectieve beoordeling op basis van vastgelegde procedures en de gedegen rapportage van analyseresultaten. Maxim geeft mee inhoudelijke en concrete invulling aan de kwaliteitsopvolging.

Christophe Boogaerts

Projectmedewerker

Christophe Boogaerts staat in voor het luik energie in de biologische kringloop. Hij formuleert nieuwe onderzoeksvoorstellen in het kader van vergisting, compostering en energiewinning uit organisch-biologische stromen. Christophe leidt het project DIgestaat op MAat (DIMA - IWT VIS 140995) in goede banen en volgt de marketingstrategie en demoproeven met gedroogd digestaat mee op, alsook topics rond duurzaamheid-berekening en de Natura2000/PAS-problematiek.

Linda Van Cauwenbergh

Administratief medewerker en secretariaat

Linda Van Cauwenbergh beheert het onthaal en secretariaat. Ze zorgt met grote toewijding voor de administratieve ondersteuning van het Vlaco-team. Linda is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de vormingen. 

Momenteel worden de taken van Linda opgevangen door Sonja Semeelen.

Dagelijks bestuur

Samenstelling Dagelijks Bestuur van Vlaco

  • Danny Wille, voorzitter (adjunct-directeur-generaal OVAM)    
  • Ann Braekevelt, secretaris (OVAM)
  • Tim Keysers (Arbio)
  • Jonathan De Witte (EcoWerf) 
  • Peter Magielse (Igean) 
  • Johan Del'haye (IVVO) 
  • An Depauw (Indaver)
  • André Schelfhout (Biogas Bree)

Raad van bestuur

Danny Wille

Voorzitter

Adjunct-directeur-generaal  - OVAM

Danny Wille

Ann Braekevelt

Secretaris

Beleidsmedewerker team Bio - OVAM

Tim Keysers

Ondervoorzitter

Tim Keysers

   Arbio 

Johan Del'haye

BESTUURSLID - ONDERVOORZITTER

IVVO

Valerie Vandaele

Bestuurslid

Agro-Energiek 

An Depauw

Bestuurslid

Indaver 

Johan Bonnier

Bestuurslid

IMOG

Pascal Van Hove

Bestuurslid

Waterleau New Energy

Davy Demets

Bestuurslid

Renewi

Ruben De Smet

Bestuurslid

Renewi Belgium 

Thomas Anné

BESTUURSLID

Group Op de Beeck Materials & Treatment

Bart Descamps

BESTUURSLID

VERKO

 

Luc Crommen

Bestuurslid

Limburg.net

Nico Vanaken

Bestuurslid

OVAM

Peter Magielse

BESTUURSLID

IGEAN Milieu en Veiligheid

Philip Peeters

Bestuurslid

Bionerga 

Jonathan De Witte

Bestuurslid

EcoWerf

André Schelfhout

BESTUURSLID

Biogas Bree